CÔNG TRÌNH
KHU NHÀ LIÊN KẾ - MỸ PHƯỚC - BÌNH DƯƠNG  

NHÀ THẦU CHÍNH : CÔNG TY CỔ PHẦN TM & XD NAM HƯNG