CÔNG TRÌNH
CAO ỐC CĂN HỘ CAO CẤP BMC - TP.HCM  

NHÀ THẦU CHÍNH : CÔNG TY BMC