CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH MELSHENG - KCN CHÂU ĐỨC - BÀ RỊA VŨNG TÀU  

NHÀ THẦU CHÍNH : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI KIM CƯƠNG