CÔNG TRÌNH
CÔNG TY TNHH THĂNG LONG - KCN ĐỨC HÒA - LONG AN  

NHÀ THẦU CHÍNH : CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI ĐẠI HÀ