CÔNG TRÌNH
TRUNG TÂM HÀNH CHÁNH Tp. MỚI BÌNH DƯƠNG  

NHÀ THẦU CHÍNH : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG (BCC)